ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 21.10.2020 r. w trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie dla 9 Uczestników Projektu szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych (zewnętrznych i wydaniem certyfikatów potwierdzające do uzyskania kwalifikacji zawodowych w ramach projektu  „Zacznij od siebie”, nr RPLU.09.01.00-06-0073/16

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 05.10.2020 r. w trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie

  Indywidualnego doradztwa zawodowego w celu opracowania Indywidualnych Planów Działania (dla nie więcej niż 9 Uczestników Projektu x 2 h lekcyjne, 1 h = 45 minut) w ramach projektu  „Zacznij od siebie”, nr RPLU.09.01.00-06-0073/16

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 05.10.2020 r. w trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego zaprasza do złożenia ofert na:

Wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnego doradztwo zawodowego w celu utworzenia Indywidualnego Planu Działania (9 osób x 2 godz. lekcyjne, 1 godz. = 45 minut) w ramach projektu  „Zacznij od siebie”, nr RPLU.09.01.00-06-0073/16